De recente aardbevingen in de provincie Groningen zorgen voor veel onrust. Bezittingen raken beschadigd en mensen zijn bezorgd. Er is een grote behoefte aan professionals met kennis van bevingsbestendige bouw in de ruimste zin des woords. Bouwers, inspecteurs, adviseurs, onderzoekers, etc. Drie kennisinstellingen te weten Alfa-college, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen slaan de handen in één voor een gemeenschappelijk kenniscentrum. Tweelinck helpt bij het [constructief verbinden] van de drie partners in gerichte actie en een gemeenschappelijke visie. Donderdag 20 februari 2014 is het convenant getekend waarin de partners de oprichting van EPI-Centrum Noord-Nederland aankondigen. Paul PasschierPaul Passchier

Reacties

    Op 5 en 7 november presenteert Tweelinck de trainingsdag Marktgerichte zorgDe zorg is volop in beweging. Ontwikkelingen rond participatie, keuzevrijheid, concurrentie en prestatiecijfers zorgen daarbij voor stevige discussies. Een eenzijdige bril levert al snel iets op in trant van ‘die zorgverleners moeten eindelijk eens naar hun klanten luisteren’ of juist ‘die patienten moeten niet denken dat we een koekjesfabriek zijn’.

    Ik ben benieuwd naar de bril van de 40 cursisten. Het gaat om zorgmanagers die de bachelor Management in de zorg van Hanzehogeschool Professionals en Bedrijven volgen. Aan de hand van voorbeelden wil ik erachter komen wat zij onder marktgerichte zorg verstaan en wat ze ervan vinden. De resultaten kunnen helaas niet publiek gemaakt worden maar de voorbeelden natuurlijk wel. Kijk op Twitter (@Tweelinck) onder [#Marktgerichte #Zorg #Is]. Paul Passchier

Reacties
 

     De Groninger Diepenring vormt al jaren het decor voor de Drijfverenwandeling. In juli was er een speciale editie voor [Gasterra]. Allereerst was er het gezelschap dat opviel; internationaal en 50 man sterk. Daarbij vond de aftrap plaats in hun net verbouwde pand aan de Stationsweg 1;  een centrale plek aan de Diepenring met drijfveren van befaamde bezoekers zoals de Spaanse Hertog Alva, de Duitse Bommen Berend, de Britse Naomi Campbell en de Ethiopische Haile Gebrselassie.

    De ingezette wandeling kwam uit bij voormalig bierbrouwerij De Sleutel aan de Noorderhaven. Normaal al goed voor verhalen over basale drijfveren; nu konden ze met borrel en buffet ook daadwerkelijk uitgeleefd worden. Het vervolg werd per gecharterde rondvaartboot afgelegd. Met Gasterra is dan een korte uitstap richting Slochteren onvermijdelijk. Paul Passchier

Reacties

   Afgelopen donderdag trok de Nachtploeg weer door het Groningen van de kwetsbare mens. Met circa 35 professionals van verschillende maatschappelijke instanties. In hun vrije tijd. Ditmaal lieten ze zich verleiden tot een reflectie op de gezamenlijke [24/7 dienstverlening] aan onder meer daklozen, verslaafden, probleemgezinnen en 'gewone' inwoners. Voor een leefbare stad. Het programma van Liesbeth, Kris en Karin stond als een huis. Bovenal werden we indrukwekkend gevoed door onze speciale gasten Bonny, Patrick, Robin, Hans Moorman en last-but-not-least Gerard Lohuis. Lees hier zijn column over 'Compassie als therapie' voor ons allemaal. Paul Passchier

Reacties

     Op donderdag 22 november stonden er tientallen politieauto’s op een parkeerplaats in Oost Groningen. Ze veranderen per 1 januari van eigenaar. De auto’s gaan dan van de Regiopolitie [naar de Nationale Politie]. Net als de 130 politieagenten die hierheen waren gekomen om alle veranderingen met elkaar te bespreken.

     Veranderen is niet altijd leuk. Consequenties zijn soms onplezierig of niet te overzien. Zeker als het over jou als medewerker gaat en betrekking heeft op jouw baan, jouw werkplezier en jouw beloning. Maar het moet op zo’n dag natuurlijk ook over klanten gaan. De Nationale Politie is per slot van rekening opgericht om de slagvaardigheid voor burgers te vergroten. En dan wil je graag weten wat dat gaat betekenen voor de dienstverlening en de veiligheid. Voor jou als burger.

     Het werd een productief gesprek met een goede verbinding van belangen. Het programma was daar debet aan. Er was een oproep tot professionele ruimte van gastspreker Hans van den Berg, er waren twee chefs met een eerlijk verhaal, er was ruimte om de verandering samen in te vullen en er waren acht geweldige gespreksleiders uit eigen politiegeleding om het geheel in goede banen te leiden. Bovenal waren het de deelnemers die de dag tot een succes maakten. Met de getoonde mix van vuur, nuchterheid en plezier komt het wel goed in Oost Groningen!

Reacties
 
 
    Een mooie wijk in het noorden van Groningen. Meestal aangeduid als De Hoogte, maar die ook de buurten Selwerderwijken en sinds kort Cortinghborg omvat. Een mooie wijk met veel bruis. Pleinen met spelende kinderen. Renovatiewerk. Ontmoetingen op straat. Nieuwbouw. Muziek in het vereniginghuis. Horeca en winkels. Buurt BBQ's en vele andere activiteiten van profesionals en bewoners.
 
    Een mooie wijk ook met mindere kanten. Sommige bewoners hebben geen werk of geld. Sommigen zijn niet gezond of voelen zich niet veilig. De gemeente heeft hier natuurlijk een verantwoordelijkheid. Maar niet alle initiatieven blijken succesvol. Misschien komt dat door de verschillen tussen (de vele) professionals. Of tussen professionals (aanbod) en bewoners (vraag). Of zelfs tussen bewoners onderling (de ene buurt is de andere niet).
 
    De Wijkploeg is een initiatief van de gemeente om betrokken professionals en bewoners elkaars initiatieven te laten versterken. Minder eilandjes, meer samenhang. Tot eind 2012 worden daartoe diverse ontmoetingen georganiseerd met als doel krachten te bundelen. Tweelinck begeleidt. Paul Passchier
Lees meer...
 
    Als het over jeugdzorg gaat, zien we vaak door de bomen het bos niet meer. Het is een complex maatschappelijk veld. Met veel instanties. Veel specialismen. Wachtlijsten. Pilots. Het is lastig daarin de weg te vinden. Voor professionals, maar zeker voor burgers. Gelukkig beseffen die instanties dat. Zo werken er nu diverse overheden aan de vereenvoudiging van de structuur van de jeugdzorg. Aanvullend zijn er initiatieven om strategische personen uit dat veld met elkaar in contact te brengen.
 
    De Nachtploeg #2 is zo'n initiatief. Op 29 maart troffen 50 betrokken bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten en burgers elkaar. Na het werk. In Beijum - een willekeurige, maar ook concrete wijk in Groningen. Voor een wandeling langs maatschappelijke hotspots zoals het speelplein, het pedalpark en de soos. Om te praten met jongeren, hulpverleners en vrijwilligers. Tot 24:00 uur 's nachts. Om te ervaren wat goed gaat en wat beter moet.
 
    Het bleek een goed recept voor indringende gesprekken. Met veel nadruk op goed gedrag en eigen kracht. Natuurlijk van de jeugd, maar zeker ook van al die professionals. De conclusie is dat iedereen persoonlijk kan bijdragen aan een betere jeugdzorg. Door het goede voorbeeld te geven. Door te synchroniseren met andere professionals. Door regie te pakken. Door te ondersteunen. Door te helpen. Want [als het over jeugdzorg gaat], gaat het altijd over mensen.
 
    De Nachtploeg is een initiatief van de Strategische Coalitie. De missie is grotere slagvaardigheid van het maatschappelijk veld. Kernleden zijn Liesbeth (RO/EZ), Ruud (OCSW), Evalien (CJG), Bert (Regiopolitie), Nathalie (Zorgen voor Morgen) en Kris (ASHG). Karin (De Ploeg) is initiator en Paul (Tweelinck) is trots te mogen begeleiden. Paul Passchier
Lees meer...
    Als je klanten helpt bij het communiceren met hun klanten, moet je tegenwoordig stevig investeren in je eigen ontwikkeling. Natuurlijk wil je alles wat maar #trending is rond de #hypermoderne social media volgen en kunnen toepassen. Alle Twitters, Google Ads, Facebooks en Google Plussen. Maar daarnaast wil je de oeroude principes van het communiceren niet uit het oog verliezen. Dat je bedenkt wat eigenlijk je boodschap is. Dat het over ontvangers en zenders gaat. Dat luisteren naar je klant (of collega) essentieel is, maar in de praktijk vaak zo lastig blijkt. Dat oprechte interesse meestal meer oplevert dan een betoog. Dat… etc.
 
 
    Zo’n bedrijf moet dus af en toe om tafel. Voor de broodnodige reflectie [op nieuwe media en oude principes]. Als je bedrijf Fundament All Media (@fundament) heet en sommige van je klanten verkopen appartementen en ander vastgoed, heb je genoeg keuze voor een aardige locatie. Als je Shirley Vecht (@ShirleyVecht) heet, organiseer je er een die echt #opmerkelijk is. Een modelappartement, naast de Euroborg in Groningen, De Brander op de bovenste (18de) verdieping. Dat is pas afstand nemen! Paul Passchier
Lees meer...
    Op donderdag 8 december vormen 25 maatschappelijk professionals de eerste Groninger [Nachtploeg]. Tot middernacht trekken ze erop uit om de wereld te ervaren van zeer kwetsbare gezinnen. Met problemen rond huisvesting, veiligheid, financien en scholing. Gezinnen die met heel veel instanties te maken krijgen, zoals GKB, SoZaWe, BJZ, Lentis, Elker, Toevluchtsoord, CJG, Politie en corporaties. Met zoveel zorg is het soms goed als iemand daarin de regie neemt. In de oude wijken van Groningen is een pilot gestart met gezinscoaches. De Nachtploeg gaat ondervinden wat de dilemma's van die gezinnen zijn en hoe de regie van de coaches uitpakt. Het mooie is dat de Nachtploeg is samengesteld uit beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders van al die instanties. Zodat ze allemaal kunnen meedenken en helpen.
 
 De Nachtploeg is een initiatief van de Strategische Coalitie. De missie is grotere slagvaardigheid van het maatschappelijk veld. Kernleden zijn Liesbeth (RO/EZ), Ruud (OCSW), Evalien (CJG), Bert (Regiopolitie), Nathalie (Zorgen voor Morgen) en Kris (ASHG). Karin (De Ploeg) is initiator en Paul (Tweelinck) is trots te mogen begeleiden. Paul Passchier
Lees meer...

 

    Wat is [het geheim van teambuilding]? Sommige klanten vermoeden de inzet van een allesomvattende theorie zoals die van Stephen Covey of Patrick Lencioni. Anderen menen dat indringende gesprekken het verschil maken. Of inspirerende filmpjes. Of een gezamenlijke ervaring in de natuur. Een enkeling vermoed dat het pas achteraf gebeurt… tijdens de borrel!
 
    Eerlijk gezegd, met zoveel perspectieven weet ik het soms ook even niet. Wanneer gebeurt het? En wat is het? Wat koop je eigenlijk voor teambuilding? Maar dan schiet het me weer te binnen. Er is helemaal geen geheim! Er is theorie, er zijn filmpjes, gesprekken en de ervaring. Maar vooral is er ruimte voor elk teamlid om persoonlijk het verschil te maken.
 
    Zoals afgelopen vrijdag op bezoek in de Eemshaven. Een van de teamleden bracht de inspiratie. In plaats van te vertellen wat hij van anderen verwacht, gaf hij aan wat hij zelf van plan was aan het team bij te dragen. Sterker nog, hij bleek deze voornemens al 2 maanden uit te voeren. Naar zijn eigen tevredenheid, en die van het team. De rest besloot zijn eenvoudige maar constructieve voorbeeld te volgen. Dat dit proces wel wat weg heeft van de besproken theorie of een getoond filmpje, is bijzaak. Een mens is het geheim van teambuilding. Paul Passchier
Lees meer...
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl