Karin Fortuyn is 32 jaar en heeft een chronische ziekte. Ze wil een goed en gelukkig leven. Veiligheid en goede zorg zijn natuurlijk belangrijk. Daarom gaat ze één keer per twee weken naar het ziekenhuis voor controle. Verder wil ze graag blijven werken en genoeg tijd overhouden voor familie en vrienden.

Nu nog worden de afspraken door het ziekenhuis ingepland. Helaas komen de tijdstippen Karin niet altijd uit. Ook moet ze vaak lang wachten omdat onderzoeken niet altijd aansluiten. Ze hoopt dat het met eHealth beter wordt. Misschien kan ze haar afspraken straks zelf inplannen. Via de agenda op haar Ipad. Op momenten die haar passen. Ook zou het mooi zijn als metingen straks doorgegeven kunnen worden vanuit de huisartsenpost in de wijk of - mooier nog - vanuit huis met een speciale app.

Technologie gaat ongetwijfeld een nog belangrijkere bijdrage leveren aan goede zorg. Mits we natuurlijk voor ogen houden dat het om mensen draait. Tweelinck ondersteunt UMCG in 2015 bij de strategievorming rond zorg en technologie.

Reacties

 

   Hoe vaak roepen we niet dezelfde dingen tegen elkaar? Dat we beter moeten communiceren. Dat we ons aan de afspraken moeten houden. Dat we meer aandacht voor onze klanten moeten hebben. We merken het op, kijken elkaar aan, beloven beterschap... en doen het toch niet.

   Waarom komen onze plannen vaak niet uit? Waren ze dan toch niet belangrijk? Ontbrak het ons aan energie? Of mist iets anders? Stephen Covey en Ali B. hebben een suggestie. De eerste beschreef het in zijn boek 7 Habits of Highly Effective People; de tweede doet het voor in programma's als Op volle toeren. Het draait allemaal om (mijn) persoonlijke effectiviteit. Om echt iets te bereiken moet iemand (ik) initiatief nemen en de anderen verleiden om aan te haken.

   Afgelopen maandag vormden Covey en Ali de inspiratie voor een afdelingsdag bij de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst was er ruimte om zelf te onderzoeken wat er op de afdeling goed gaat en wat beter kan. Daarbij kon je in gesprek met klanten over de dienstverlening en met collega's over de samenwerking. Aan het eind van de dag was het tijd voor actie. Iedereen werd uitgenodigd een belangrijke verbetering te formuleren om die vervolgens concreet in te vullen met een persoonlijk initiatief. De resultaten zijn veelbelovend. Er kwamen interessante voorstellen op tafel, met een verrassend eenduidig onderliggend thema ('elkaar betrekken'), dat breed werd omarmd.

Reacties

    

     Rijksuniversiteit Groningen stimuleert haar medewerkers om meer uit zichzelf te halen. In de zogenaamde Talent Travel worden diverse trainingen aangeboden waaronder Tweelinck's [Perfect uit Balans]. Hierin gebruiken deelnemers hun perfecte tegenpool als impuls voor persoonlijke ontwikkeling. Meer info over perfecte tegenpolen en Perfect uit Balans.

UPDATE 10-6-2014: Uit de recente enquete van de RUG blijkt een hoge waardering met een 8 als rapportcijfer en de aanbeveling van alle deelnemers om de training ook te volgen. Paul Passchier

Reacties

    De politiekorpsen van Drenthe, Friesland en Groningen vormen sinds 1 januari 2014 een landelijke eenheid. De drie provincies verschillen. Qua omvang, oppervlakte en inwoners. Misschien nog wel belangrijker zijn er verschillende karakters en wordt er soms letterlijk een andere taal gesproken. In januari is de speed course [Perfect uit Balans] ingezet om deze verschillen productief te bepreken. Meer over Perfect uit BalansPaul Passchier

Reacties

    Twintig aankomend bedrijfskundigen voltooien deze maand hun specialisatie Organisatieverandering aan de Hanzehogeschool. Ze hebben ze zich gestort op allerlei veranderkundige modellen en theorien. Daarnaast zijn ze aan de slag gegaan met een praktijkopdracht in organisatieS zoals Martini Ziekenhuis, IKEA en SNS Reaal.

    Twintig jonge en gemotiveerde veranderaars. Dat is natuurlijk een mooie groep om de toekomst mee te verkennen. Wat is [het beste advies] dat zij voor ons hebben? Waar moeten organisaties in 2014 beslist mee aan de slag? Tweelinck gaat het ze vragen. Live verslag via Twitter op donderdagen 13 en 20 januari (12:00 – 19:00 uur) via #topadvies. Paul Passchier

Reacties

    De recente aardbevingen in de provincie Groningen zorgen voor veel onrust. Bezittingen raken beschadigd en mensen zijn bezorgd. Er is een grote behoefte aan professionals met kennis van bevingsbestendige bouw in de ruimste zin des woords. Bouwers, inspecteurs, adviseurs, onderzoekers, etc. Drie kennisinstellingen te weten Alfa-college, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen slaan de handen in één voor een gemeenschappelijk kenniscentrum. Tweelinck helpt bij het [constructief verbinden] van de drie partners in gerichte actie en een gemeenschappelijke visie. Donderdag 20 februari 2014 is het convenant getekend waarin de partners de oprichting van EPI-Centrum Noord-Nederland aankondigen. Paul PasschierPaul Passchier

Reacties

    Op 5 en 7 november presenteert Tweelinck de trainingsdag Marktgerichte zorgDe zorg is volop in beweging. Ontwikkelingen rond participatie, keuzevrijheid, concurrentie en prestatiecijfers zorgen daarbij voor stevige discussies. Een eenzijdige bril levert al snel iets op in trant van ‘die zorgverleners moeten eindelijk eens naar hun klanten luisteren’ of juist ‘die patienten moeten niet denken dat we een koekjesfabriek zijn’.

    Ik ben benieuwd naar de bril van de 40 cursisten. Het gaat om zorgmanagers die de bachelor Management in de zorg van Hanzehogeschool Professionals en Bedrijven volgen. Aan de hand van voorbeelden wil ik erachter komen wat zij onder marktgerichte zorg verstaan en wat ze ervan vinden. De resultaten kunnen helaas niet publiek gemaakt worden maar de voorbeelden natuurlijk wel. Kijk op Twitter (@Tweelinck) onder [#Marktgerichte #Zorg #Is]. Paul Passchier

Reacties
 

     De Groninger Diepenring vormt al jaren het decor voor de Drijfverenwandeling. In juli was er een speciale editie voor [Gasterra]. Allereerst was er het gezelschap dat opviel; internationaal en 50 man sterk. Daarbij vond de aftrap plaats in hun net verbouwde pand aan de Stationsweg 1;  een centrale plek aan de Diepenring met drijfveren van befaamde bezoekers zoals de Spaanse Hertog Alva, de Duitse Bommen Berend, de Britse Naomi Campbell en de Ethiopische Haile Gebrselassie.

    De ingezette wandeling kwam uit bij voormalig bierbrouwerij De Sleutel aan de Noorderhaven. Normaal al goed voor verhalen over basale drijfveren; nu konden ze met borrel en buffet ook daadwerkelijk uitgeleefd worden. Het vervolg werd per gecharterde rondvaartboot afgelegd. Met Gasterra is dan een korte uitstap richting Slochteren onvermijdelijk. Paul Passchier

Reacties

   Afgelopen donderdag trok de Nachtploeg weer door het Groningen van de kwetsbare mens. Met circa 35 professionals van verschillende maatschappelijke instanties. In hun vrije tijd. Ditmaal lieten ze zich verleiden tot een reflectie op de gezamenlijke [24/7 dienstverlening] aan onder meer daklozen, verslaafden, probleemgezinnen en 'gewone' inwoners. Voor een leefbare stad. Het programma van Liesbeth, Kris en Karin stond als een huis. Bovenal werden we indrukwekkend gevoed door onze speciale gasten Bonny, Patrick, Robin, Hans Moorman en last-but-not-least Gerard Lohuis. Lees hier zijn column over 'Compassie als therapie' voor ons allemaal. Paul Passchier

Reacties

     Op donderdag 22 november stonden er tientallen politieauto’s op een parkeerplaats in Oost Groningen. Ze veranderen per 1 januari van eigenaar. De auto’s gaan dan van de Regiopolitie [naar de Nationale Politie]. Net als de 130 politieagenten die hierheen waren gekomen om alle veranderingen met elkaar te bespreken.

     Veranderen is niet altijd leuk. Consequenties zijn soms onplezierig of niet te overzien. Zeker als het over jou als medewerker gaat en betrekking heeft op jouw baan, jouw werkplezier en jouw beloning. Maar het moet op zo’n dag natuurlijk ook over klanten gaan. De Nationale Politie is per slot van rekening opgericht om de slagvaardigheid voor burgers te vergroten. En dan wil je graag weten wat dat gaat betekenen voor de dienstverlening en de veiligheid. Voor jou als burger.

     Het werd een productief gesprek met een goede verbinding van belangen. Het programma was daar debet aan. Er was een oproep tot professionele ruimte van gastspreker Hans van den Berg, er waren twee chefs met een eerlijk verhaal, er was ruimte om de verandering samen in te vullen en er waren acht geweldige gespreksleiders uit eigen politiegeleding om het geheel in goede banen te leiden. Bovenal waren het de deelnemers die de dag tot een succes maakten. Met de getoonde mix van vuur, nuchterheid en plezier komt het wel goed in Oost Groningen!

Reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl